Pierwszy dzień pobytu grupy starszej na obozie w Wysowej.

strzałka do góry