Pokaz Karate – dni Osiedla Kmity i Paderewskiego |

Pokaz Karate – dni Osiedla Kmity i Paderewskiego

W sobotę 15 czerwca członkowie Klubu brali udział w pokazach Karate podczas dni Osiedla Kmity i Paderewskiego.
Mimo upału udało się wystąpić i zaprezentować zgromadzonej publiczności.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!

strzałka do góry