Shinkyokushin |

Shinkyokushin

Po śmieci twórcy stylu Kyokushin Masutatsu Oyamy w 1994 roku Międzynarodowa Organizacja Karate (IKO) rozbiła się na kilka innych grup. Jeden z najlepszych uczniów Oyamy – Kenji Midori założył Shinkyokushin tworząc organizację alternatywną do IKO pod nazwą World Karate Organisation (WKO) zwaną też IKO2.

karate shinkyokushin

Założeniem Shinkyokushin jest kontynuowanie nauk Masutatsu Oyama i propagowanie filozofii kyokushin. Shihan Midori upatruje esencję karate w słowach Oyamy: „Trzymaj głowę nisko (bądź pokorny), oczy wysoko (bądź ambitny), miej usta zamknięte (bądź opanowany i spokojny wewnętrznie); bądź posłuszny wobec starszych i dawaj coś z siebie innym”. Kontynuując filozofię Kyokushin, Midori dodał pojęcie „Shin” co oznacza „umysł”. Głównym celem Shinkyokushin staje się zatem doskonalenie umysłu, co w swym ostatecznym wyrazie ma przyczyniać się do szerzenia pokoju na świecie.

Ideę Shinkyokushin obrazuje symbol Kokoro, który wyraża jedność umysłu, umiejętności i zdolności oraz ciała. Nierozerwalność tych 3 elementów jest podstawą i warunkiem rozwijania się w duchu Budo.

Karate Shinkyokushin

Kokoro symbolizuje jedność i równomierny rozwój ciała, umysłu oraz umiejętności i zdolności, co stanowi istotę samorozwoju w duchu Budo. Nie wystarczy opanować samej techniki walki i wyćwiczyć swoje ciało. Równie ważny jest rozwój umysłu i samoświadomości. Najpierw wzmacniamy i rozwijamy swoje ciało, następnie opanowujemy i doskonalimy techniki i przez ten cały czas wkraczamy na coraz wyższy poziom samoświadomości. Każdy z tych elementów osobno niewiele znaczy, dopiero poprzez integralność wszystkich trzech aspektów możemy najlepiej wykorzystać swoje możliwości.

Kenji Midori

kenji midori wko kenji midori wko
kenji midori wko kenji midori wko

strzałka do góry