Carpathia 2024

Zgłoszenia do Turnieju na: 

pfks.kumitetechnology.com/en/tournament/55/