Shinkyokushin

znaczenie2

Po śmieci twórcy stylu Kyokushin Masutatsu Oyamy w 1994 roku Międzynarodowa Organizacja Karate (IKO) rozbiła się na kilka innych grup. Jeden z najlepszych uczniów Oyamy – Kenji Midori założył Shinkyokushin tworząc organizację alternatywną do IKO pod nazwą World Karate Organisation (WKO) zwaną też IKO2.

Założeniem Shinkyokushin jest kontynuowanie nauk Masutatsu Oyama i propagowanie filozofii kyokushin. Shihan Midori upatruje esencję karate w słowach Oyamy: „Trzymaj głowę nisko (bądź pokorny), oczy wysoko (bądź ambitny), miej usta zamknięte (bądź opanowany i spokojny wewnętrznie); bądź posłuszny wobec starszych i dawaj coś z siebie innym”. Kontynuując filozofię Kyokushin, Midori dodał pojęcie „Shin” co oznacza „umysł”. Głównym celem Shinkyokushin staje się zatem doskonalenie umysłu, co w swym ostatecznym wyrazie ma przyczyniać się do szerzenia pokoju na świecie.Ideę Shinkyokushin obrazuje symbol Kokoro, który wyraża jedność umysłu, umiejętności i zdolności oraz ciała. Nierozerwalność tych 3 elementów jest podstawą i warunkiem rozwijania się w duchu Budo.

Kokoro symbolizuje jedność i równomierny rozwój ciała, umysłu oraz umiejętności i zdolności, co stanowi istotę samorozwoju w duchu Budo. Nie wystarczy opanować samej techniki walki i wyćwiczyć swoje ciało. Równie ważny jest rozwój umysłu i samoświadomości. Najpierw wzmacniamy i rozwijamy swoje ciało, następnie opanowujemy i doskonalimy techniki i przez ten cały czas wkraczamy na coraz wyższy poziom samoświadomości. Każdy z tych elementów osobno niewiele znaczy, dopiero poprzez integralność wszystkich trzech aspektów możemy najlepiej wykorzystać swoje możliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM

Social Networks